Copyright Vinity 2013/10

Pro všechen obsah, jenž se nachází na webových stránkách www.vinity.cz, platí následující ustanovení:

1) Autorské právo

Veškerá data, jimiž jsou rozuměny texty i obrázkové formy obsahu zahrnující designové prvky, patří do duševního vlastnictví www.vinity.cz, pokud není uvedeno jinak. V takovém případě je nutno se odkázat na 3. ustanovení „Obsah nepatřící Vinity“ a autorské právo posuzovat podle něj.

2) Vlastní užití obsahu

Pro jakékoli zacházení s daty pocházejícími z www.vinity.cz je nutné se řídit zákonem České republiky 121/2000 Sb., pojednávajícím o autorském právu a právy s ním spojenými.
To znamená, že prezentace dat www.vinity.cz bez uvedení zdroje původu, jímž může být označena buď právě tato webová stránka či Vinity samotné, nebo dokonce prohlašování materiálů tohoto webu za práci svou vlastní, jsou posuzovány a případně trestány podle platných zákonů České republiky.

3) Obsah nepatřící Vinity

Na těchto stránkách se nacházejí i texty a obrázková média, jež nejsou tvorbou Vinity a mají tudíž jiného vlastníka svých autorských práv. V tomto případě je u nich vždy uveden zdroj původu, jestliže ovšem není s vlastníkem práv ze strany www.vinity.cz o používání jeho materiálů uzavřena dohoda povolující neuvedení autora. V takovéto situaci je člověk přejímací data povinen uvést jako zdroj stránky www.vinity.cz, i když jim obsah nemusí patřit. Ve verzi, kdy je ale přímo napsán původ materiálu, se následující osoba, jež s ním bude zacházet, musí řídit právními požadavky daného autora.

A to víte?

V případě poškození stroje v důsledku použití tonerů Vinity, přebíráme veškeré platné záruky včetně poskytování záručního a pozáručního servisu na tato zařízení.