Ekologie

Nikomu z nás by neměla být lhostejná kvalita prostředí, v němž žijeme a budou žít i další generace. Odpovědnost vůči životnímu prostředí můžeme projevit mimo jiné tím, jaké produkty nakupujeme a jak s nimi naložíme po skončení jejich životního cyklu.

Značka Vinity si zakládá na šetrném přístupu k životnímu prostředí. Zatímco u tiskáren a jiných elektronických zařízení se již stalo běžnou praxí předání použitého zařízení na sběrná místa, u tiskových kazet tomu tak ve většině případů ještě není.

Z toho důvodu zajišťujeme pro naše partnery zdarma:
a) Sběr a svoz prázdných kazet
b) Třídění jednotlivých komponent
c) Ekologickou likvidaci kazet a komponent

Poskytnutím prázdných kazet, stejně jako nákupem kazet alternativního spotřebního materiálu Vinity významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

A to víte?

Všechny použité inkoustové kazety řádně ekologicky likvidujeme pro nenarušení životního prostředí.